لطفا با آدرس زیر مراجعه کنید
http://samasdj.ac.ir
آموزشکده فنی و حرفه ای سما سنندج